Týmové desatero

1) TÝMOVÝ HRÁČ: Pracuje na synchronizaci a chápe, že nejde o to, aby byl(a) středem pozornosti,ale o to, za tým jako celek.
2) DOBRÝ POSLUCHAČ: Vnímá názory ostatních a poslouchá rady a příkazy trenéra.
3 )SEBEVĚDOMÍ,JISTOTA: cheerleaders si je jistý(á) v tom, co dělá,věří ve své schopnosti a ve schopnosti ostatních v týmu.
4) PERFEKTIONISTA: Pracuje na dosažení dokonalosti v provedení.Nezastaví se, když je dobrý(á).ví, že praxe dělá mistra.
5) RÁDCE: Umí poradit ostatním, když vidí,že dělají něco špatně, pro dobro celého teamu.
6) POZITIVNÍ: Myslí vždy pozitivně když nastane problém, dilema,tak si nestěžuje, ale hledá řešení.
7) SNAHA: Nejezdí na soutěže,protože  "musí " ,ale protože ví,že je to další forma TEAM-BULDINGU,že zažije nové zážitky získá nové přátelé a především zkušenosti.Snaží se vždy dostat ze sebe, co to jde.
8) PŘÁTELSTVÍ: Nepomlouvá tým,ani jeho členy,snaží se být k ostatním přátelský(á) a nedělá týmu rozbroje.
9) DŮVĚRA: Je důvěryhodný(á) a věří i ostatním.Takové musí mít vždy důvěru ve své základy a ví, že vždy budou chyceni.
10) PODPORA: Podporujeme aktívity svého týmu a jeho členů a také podporuje samotné členy pro lepší  výsledky.